Goud in gesprek

Waarom

We zijn ‘Goud in gesprek’ begonnen om onze kennis en kunde in te zetten voor de samenleving. In onze maatschappij is het belangrijk met elkaar in gesprek te komen.  Niet in discussie of debat, maar in dialoog. Onze ervaring is dat dialoog voeren niet altijd vanzelf gaat. Wij zijn graag bereid daarbij te helpen.

Hoe

Wij maken het gesprek mogelijk waar het gewenst is en voegen waar nodig, kwaliteit toe voor een beter resultaat. Afhankelijk van de opdracht en de doelgroep hanteren we passende werkvormen. Met als uitgangspunt dat we een veilige omgeving creëren waarin iedereen mee kan praten. Luisteren naar elkaar en elkaar begrijpen is hierin cruciaal.

Een goud gesprek dus!  

Wij

Goud in Gesprek is een netwerkorganisatie met een breed palet aan professionals, die elk hun eigen vaardigheden en ervaring meenemen. We doen dit met een stevige dosis inspiratie en plezier. We zijn zakelijk en ook sociaal en betrokken. Aan maatschappelijke organisaties en -initiatieven bieden we waar nodig onze diensten gratis aan.

Alice Bijker

Alice ‘s motto “Als je snel wilt moet je alleen gaan, als je verder wilt moet je samen gaan”. Creatieve , waarderende verbinder met een missie. Alice hoopt mensen dichterbij elkaar te brengen en begrip te laten vinden door het gesprek . Het ware ontdekken zit hem immers niet in het vinden van nieuwe landen, maar in het kijken met andere ogen. Ze is ervaren en actief als dialoogbegeleider, ontwikkelaar, coach en trainer.

Brigit Grol

De uitdrukking ‘het naadje van de kous’ past goed bij haar. Niet alles voor waar aannemen, willen begrijpen wat een ander bedoelt, een onderzoekende houding om een volledig beeld te vormen. Aandacht hebben voor alle deelnemers aan het gesprek. Tegelijkertijd de opzet en het doel van het gesprek voor ogen houden en daar ook van kunnen afwijken als de omstandigheden daarom vragen. Ervaren in o.a. de gezondheidszorg en sociaal domein. Wat anderen o.a. over Brigit zeggen 1. Doorzetter, gedreven, vasthoudend, doorvrager 2. Betrokken, openstaan voor en interesse in anderen 3. Kritisch en soms tegendraads 4. Betrouwbaar en zorgvuldig

Cor Reinbergen

Als verbinder geeft Cor in verschillende rollen – interim- en projectmanagement, adviseur en/of facilitator – vorm aan veranderprocessen, beleidsontwikkeling en ontwikkeltrajecten. Het betreft opdrachten waarbij resultaatsverbetering, persoonlijke ontwikkeling en verbinding criteria voor succes zijn. Hij is gesprekspartner op alle niveaus om succesvolle implementatie mogelijk te maken.

Jaap van der Veen

Jaap, ervaren procesbegeleider, eerst als docent, daarna als teamcoach in onderwijs, sociaal domein en bedrijfsleven. Heeft een open en nieuwsgierige houding, bioloog eigen. Hij is creatief in denken en doen. Betrokken, zelfs direct in het helpen structureren van de gezamenlijke opdracht. Beschouwend, maar ook scherp in de analyse, maar waarborgt veiligheid.

Joke Torenbos

Gedreven en resultaatgerichte dialoog- en of procesbegeleider die enthousiasmeert en uitnodigend is. Vraagt door en concretiseert. Goed observator, oog voor het individu in de groep en diens bijdrage, zonder regie te verliezen. Creatief en out-of-the-box denker.

Maaike Luttik

Maaike is een goed luisteraar waardoor mensen zich op hun gemak voelen en zich gehoord voelen. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor haar bij het faciliteren van een dialoog. Ze is goed in de rode lijn bewaken, vindt het leuk om te organiseren en ze houdt van creatieve werkvormen. Veel ervaring in procesbegeleiding, mediation en coaching

Mick Hartstra

Mick zoekt en verbindt tegenstellingen. Hij heeft jarenlange ervaring als proces- en dialoogbegeleider. In de rol van manager en communicatiespecialist. Zij kracht èn zijn passie liggen bij presentatie, dagvoorzitterschap en discussie leiden. De combinatie dialoogbegeleider en trainingsacteur geeft een extra impuls aan bijeenkomsten die hij begeleidt. Wat anderen over Mick zeggen: “Hij is de man met humor in de hamer”. “Hij durft te confronteren”. “Hij durft uit te dagen”. “Hij maakt het thema manifest”. “Hij kan werken met grote groepen en is entertainer”.

Opdrachtgevers

G-100 Oranjewijk

De Oranjewijk in de stad Groningen wilde op basis van inbreng van ervaringen en ideeën van de bewoners, de sociale cohesie en leefbaarheid in haar wijk vergroten. Daarom is in het najaar 2018 de ‘G100 Oranjewijk’ georganiseerd. Deze G100 heeft geresulteerd in een aantal mooie en concrete initiatieven. Wij hebben een aantal van deze gesprekken geleid.

Gemeenteraad gemeente Groningen

De gemeenteraad van de gemeente Groningen wilde van bewoners en professionals hun ervaringen en waardering vernemen over het functioneren van de WIJ-teams (sociale teams). Om deze gesprekken mogelijk te maken zijn er vanuit GiG een aantal dialoogbegeleiders aan de slag gegaan. Dit leverde een geanimeerde en zinvolle gedachtenuitwisseling op waardoor de gemeenteraad een goed beeld kreeg van het functioneren van deze teams.

Recente berichten

Beijum Bruist

Dialoogtafels. Sterk netwerk in Beijum!

Het dialoognetwerk, ‘Goud in Gesprek’ is uitgenodigd om tijdens een bijeenkomst met vier dialoog begeleiders aanwezig te zijn om de dialoog met elkaar op gang te brengen. Daarnaast zijn wij uitgenodigd om actieve wijkbewoners die daarvoor voelen en de potentiële capaciteiten hebben dialoog methoden te leren zodat zij de dialoog in de wijk verder kunnen gaan begeleiden. 

Lees meer

Allemaal GOUD in gesprek?

Is dat nu echt nodig? Waarom moeten we allemaal met elkaar in gesprek? Al die dialoogtafels leiden toch tot niets? Ik weet trouwens toch al hoe het zit… Die anderen, die snappen er niets van…

Lees meer

Sociale media een zegen en een vloek

Ik reageerde onlangs op een bericht van een Facebook vriend. Je kan beter spreken over een Facebook contact, want langzamerhand zijn mijn vrienden op twee, hooguit drie handen te tellen. Dat heb je als je boven de 50 komt, let maar op. Echte Faceboekers vinden me nu best wel een sneu type “Oh maar zo weinig. Ik heb er wel 732.”

Lees meer